آدرس

کیلومتر ۲۱جاده مخصوص کرج ابتدای پل های سنگی جنب ساختمان ایرانیان کوچه فجر پلاک ۲۴۷

شماره های تماس

تلفن :۴۶۸۹۹۶۹۸(۲۱)۹۸+

موبایل :۱۲۶۱۵۱۱(۹۱۲)۹۸+

ایمیل

jooshiran@live.com  info@joosh-iran.com