مس آلیاژی ( وارداتی )

* مس کروم زیرکونیوم (C18150):مس کروم زیرکونیوم

C18150یکی از بهترین آلیاژهای مس با هدایت الکتریکی بالا ، سختی بالا و دوام مناسب می باشد .

مقاطع : میلگرد –چهارپهلو –تسمه –شش پر –دیسک –الکترود

کاربردها : صنایع خودروسازی –صنایع فلزی یا ساختمان –صنایع نفت و گاز

* مس کروم زیرکونیوم  (C18150):مس کروم زیرکونیوم

C18150یکی از بهترین آلیاژهای مس با هدایت الکتریکی بالا ، سختی بالا و دوام مناسب می باشد .

مقاطع : میلگرد –چهارپهلو –تسمه –شش پر –دیسک –الکترود

کاربردها : صنایع خودروسازی –صنایع فلزی یا ساختمان –صنایع نفت و گاز

آلیاژ

استاندارد

سختی HB

هدایت الکتریکی

ترکیبات شیمیایی

مس کروم زیرکونیوم

cr- zr -cu

RWMA

Class II

ISO 5182

140~160

80~85

%IACS

cr=0/5-1/5

zr=0/05-0/25

الباقی cu=

* مس بریلیوم (C17510): مس بریلیوم C17510

یکی از آلیاژهای مس می باشد که دارای سختی بسیار زیاد و همچنین دوام خیلی بالا می باشد .

مقاطع : میلگرد –چهارپهلو –تسمه –شش پر –دیسک –الکترود

کاربردها : صنایع خودروسازی –صنایع فلزی یا ساختمان –صنایع نفت و گاز

آلیاژ

استاندارد

سختی HB

هدایت الکتریکی

ترکیبات شیمیایی

مس بریلیوم

Be-Ni-cu

RWMA

Class III

DIN 44759

220~250

43~45

%1ACS

Be=0/2-0/6

Ni=1/4-2/2

Co=0/3

Fe=0/1

Al=0/2

Si=0/2

الباقی cu=

Category: .